Vaksācija

 Pakalpojums  Cena  Apraksts
Kājas 10 - 25 EUR Apakšstilbi - 15 EUR

Augštilbi un apakšstilbi - 20-25 EUR

Rokas 10 - 15 EUR
Paduses  10 -12 EUR
Mugura 25 EUR
Krūtis  20 EUR
Bikini 10 -  25 EUR Maliņas - 10-15 EUR
Pilnais - 20 - 25 EUR
Virslūpa 3 EUR
Zods / Vaigi  5 EUR